Bảo Trì Hệ Thống Mạng Doanh Nghiệp

Đội ngũ nhân viên IT của các doanh nghiệp thường phải đối mặt với những thách thức của việc duy trì và xử lý sự cố liên quan đến công nghệ mới, phức tạp và phải thường xuyên đối mặt với những yêu cầu thay đổi để đảm bảo tính sẵn dùng cho hệ thống kinh doanh. Và đồng thời, các doanh nghiệp còn phải đấu tranh để giữ các kỹ sư mạng đã được đào tạo và hy vọng sẽ làm giảm tiêu hao nhân lực ở mức tối thiểu.

 

  • Khó khăn trong việc thuê, đào tạo và giữ nhân viên chất lượng cao.
  • Giảm chi phí bằng cách thuê ngoài và để tập trung nguồn lực vào những dự án và định hướng chiến lực phục vụ kinh doanh chính. 
  • Môi trường CNTT trở nên phức tạp về kiến trúc, vận hành và quản lý.

WAREN với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai và quản lý thống mạng và bảo mật sẽ giúp khách hàng tập trung vào kinh doanh để đem lại lợi nhuận cao nhất.

Dịch vụ bảo trì hệ thống mạng doanh nghiệp  thực hiện việc bảo dưỡng phòng ngừa, bảo trì, khắc phục sự cố, dịch vụ thay thế phần cứng dựa trên các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ và tuân thủ các quy trình để đáp ứng yêu cầu cam kết dịch vụ giúp hệ thống mạng doanh nghiệp luôn bảo đảm sự an toàn, tính toàn và liên tục.

Liên hệ hỗ trợ tư vấn:

TRUNG TÂM WAREN - ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ MẠNG VÀ BẢO MẬT

Tầng 6, Tòa nhà 145 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Email: waren@waren.vn | Điện Thoại: (028) 355 122 68 | Hotline: 0908 152 162